O projekcie

czyli czym są Pomysły / Przemysły

Opis

Projekt zakłada zorganizowanie dużego wydarzenia, trwającego jeden dzień, podczas którego będziemy promować rozwój twórczych zainteresowań i umiejętności młodych ludzi z Lublina. Skupimy się na trzech silnie rozwijających się dziedzinach w naszym mieście: kuglarstwie, improwizacji oraz rękodziele. Chcemy zaprosić przedstawicieli tych trzech kierunków, którzy będą prowadzili warsztaty dla naszych uczestników. W Lublinie w każdej z tych trzech dziedzin możemy spotkać „mistrzów” - osoby, które ze swojej pasji uczyniły sposób na życie oraz na - całkowite lub częściowe - utrzymywanie się ze swojej działalności. W ciągu kilku lat w naszym mieście pojawiły się całe środowiska osób skupionych wokół improwizacji, kuglarstwa czy rzemiosła – poznając w praktyce specyfikę tej pasji, która przerodziła się w pracę, będziemy mieli możliwość poznania historii sukcesu poszczególnych osób oraz zastanowimy się czy bazując na doświadczeniach tych środowisk możemy stworzyć pomysły na kolejne biznesy w obrębie tych dziedzin lub czy możemy rozwinąć jakieś nowe gałęzie przemysłów kreatywnych.

Założeniem dyskusji, która się wytworzy w ramach projektu jest pokazanie jego uczestnikom, że Lublin jest miastem otwartym na wszelkie inicjatywy. To właśnie tu zrodziły się pomysły na inicjatywy znane dziś już skalę ogólnopolską (jak np. Carnaval Sztukmistrzów), a które powstały z czyjejś twórczej pasji.

Aktualności

Zobacz, co nowego!

Nasz Zespół

Sylwia Zięba

Współtwórczyni projektu

Aleksandra Żyszczyńska

Współtwórczyni projektu

Arletta Kępińska

Współtwórczyni projektu

Karolina Piejko

Współtwórczyni projektu

Karolina Reszko

Współtwórczyni projektu
mentor grupy

Agnieszka Kolasa-Nowak

wspiera merytorycznie grupę w projekcie Pomysły / Przemysły

Pracownik naukowy Instytutu Socjologii UMCS, kierownik Zakładu Socjologii Wsi i Miasta. Zajmuje się polską transformacją systemową i współczesną modernizacją polskiego społeczeństwa. Interesują ją mechanizmy zmiany społecznej, zwłaszcza w Europie Wschodniej, regionu, którego odrębność wykracza daleko poza okres komunizmu. Specjalizuje się też w socjologii historycznej, czyli badaniach stosujących wiedzę socjologiczną do analiz przeszłości. Współtworzyła projekt badawczy Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-13.

DOŁĄCZ DO PROJEKTU!

Poszukujemy osób, które aktywnie działają na polu rzemiosła, improwizacji oraz kuglarstwa, które mogą podzielić się z nami swoim doświadczeniem oraz które zajmując się daną dziedziną chciałyby poszerzyć własne horyzonty, spróbować przedefinować własną twórczość i znaleźć dla niej nowe konteksty. Ale jeśli bliżej Ci do aspektów organizacyjnych i podobnie jak my chcesz wspierać rozwój nowych gałęzi działań kreatywnych w Lublinie to zapraszamy także do dołączenia do naszego zespołu! Czekamy na was!

Dołącz

Kontakt

Sylwia Zięba
tel.: 505730326

pomyslyprzemysly@teatrikon.pl

Inkubator Aktywnej Młodzieży ma na celu aktywizacje młodzieży i studentów oraz propagowanie wśród nich „mody” na bycie aktywnym i zaangażowanym w życie miasta mieszkańcem . Przykładem działania Inkubatora są warsztaty GovJam Miasto Zmian. Zmiana Miasta.

Pomysły / Przemysły
© Fundacja Teatrikon by KB, 2015